Črne in latinoamerične ženske so manjše od belih žensk, da bi jih pregledali zaradi raka dojk, ugotavlja velik pregled.

Raziskave so pokazale, da so stopnje presejanja za azijsko / pacifiški otoček in bele ženske podobne.

Analiza 39 študij, ki vključujejo 6 milijonov žensk, je bila objavljena 16. decembra v časopisu Časopis Ameriškega kolegija za radiologijo.


"Ne samo, da se črno in latinoamercipci pregledajo manj kot bele ženske, ampak razlike še vedno obstajajo v dveh starostnih skupinah: ženske, stare od 40 do 65 let, in starejše od 65 let," je v reviji za novine dejal avtor študije dr. Ahmed Ahmed sprostitev.

"Te ugotovitve so pomembne; očitno je, da je treba narediti več dela, da bodo imele vse upravičene ženske dostop do tega preventivnega presejalnega orodja," je dodal Ahmed. Podoktorski raziskovalec na kliniki Mayo v Rochesteru v Minnu.

Raziskovalci so vložili veliko truda v iskanje rasno in kulturno specifičnih načinov za zmanjšanje razlik v presejalnem raku dojk z različnimi stopnjami uspeha. Povedali so, da je potrebnih več raziskav, da bi razumeli vzroke za razlike, trende skozi čas in učinkovitost prizadevanj za zmanjšanje razlik.

Rak dojke je drugi vodilni vzrok smrti žensk v ZDA. Vsako leto diagnosticirajo skoraj četrtino milijona žensk in več kot 40.000 smrti raka dojke, pravi Ameriško društvo za rak.

Zgodnje odkrivanje raka dojk bistveno izboljša možnosti za preživetje, pravijo raziskovalci.